Grodzisk Wlkp.

Wybrane zabytki

Grodzisk Wielkopolski cechuje się zabytkowym układem urbanistycznym oraz ciekawą architekturą zabudowy zarówno użyteczności publicznej oraz spełniającej funkcje mieszkalne.

Obiekty sakralne

W mieście znajdują się cztery kościoły o długiej historii, stanowiące jedne z ważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych.

Lokalna gospodarka – kiedyś i obecnie

Jeszcze w latach 80 XX w. Grodzisk Wlkp. uznawany był za ośrodek przemysłowy z ważnymi dla gospodarki kraju zakładami produkcyjnymi. Pomimo spadku znaczenia przemysłu w gospodarce miasta i regionu, niektóre elementy architektury industrialnej nadal są widoczne w krajobrazie miasta.

Stacja kolejowa

Grodziski węzeł kolejowy, który pasażersko funkcjonował do 1991 r., powstał stosunkowo późno – bo dopiero na początku XX w. Aktualnie pociągi osobowe obsługują tylko zmodernizowaną linię kolejową Poznań – Wolsztyn.


stat4u